Vejledning

Der er udarbejdet følgende vejledninger afhængig af rollen man er oprettet som i KMS:

Vejledning i Dataindtastning

Vejledning i Dataudtræk

Brugeroprettelse og support

Adgang til KMS

Adgang til indberetning i KMS tilgås på følgende links for de enkelte databaser på følgende links:

RKKP KMS: Anæstesi

Databasenavne

Forkortelse

 Adgang til program

Dansk Anæstesi Database

DAD

 

RKKP KMS: Vest

Databasenavne

Forkortelse

Adgang til program

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital

DANARREST

Dansk Apopleksiregister

DAP

Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom

DECV

Dansk Hjertesvigts Database

DHD

Dansk Hoftealloplastik Register

DHR

Dansk Knæalloplastik Register

DKR

Dansk Korsbåndsregister

DKRR

Dansk Skulderalloplastik Register

DSR

 

RKKP KMS: Øvrige

Databasenavne

Forkortelse

Adgang til program

 

 

 

 

Dansk Gynækologisk Cancer Database

DGCD

Dansk Hernie Database

DHDB

Dansk Palliativ Database

DPD

Dansk Register for Akut Koronart Syndrom

DANAKS

Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes

DanDiabKids

Dansk Retspsykiatrisk Database

RETSPSYK

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens

DANDEM

Dansk Kolorektal Cancer Database

DCCG

Den Hæmatologiske Fællesdatabase

HÆMA

Landsregistret Karbase

KAR

Dansk Intensiv Database - Registrering af COVID patienter DID COVID
Dansk Tarmkræftscreeningsdataabase

DTS

 

 

KMS ophører - Ny løsning på vej

Leverandøren af KMS (Klinisk Målesystem) ophører med KMS og har derfor opsagt aftalen med RKKP til 1. august. I RKKP er KMS et kerneværktøj til manuel indberetning og bruges af 26 databaser. Leverandøren vil være behjælpelig i overgangsperiode, så der ikke kommer til at mangle indberetninger.

I forlængelse af digitalisering af RKKP er vi i forvejen i gang med at finde en ny og mere sammenhængende løsning, som blandt andet understøtter den udviklede datamodel og gør det lettere for brugerne, som indberetter manuelt til databasen. Dette arbejde bliver nu intensiveret med de samme mål om at mindske dobbeltindtastning, øge tidstroheden og fremme genanvendelse af data.

RKKP arbejder nu målrettet på at finde en endnu bedre løsning end KMS, som kan være klar senest 1. august, men gerne inden sommerferien. Vi vil holde jer opdateret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte digitaliseringschef Michael Dyhr Thomsen: mithse@rkkp.dk eller 2488 5365