Fra RKKP leveres resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser løbende til regionernes ledelsesinformationssystemer. 

Privathospitaler modtager resultater i en portal, som er udviklet til kvalitetsdata.