Der findes flere dedikerede indberetningssystemer og afrapporteringssystemer, som det kan være relevant at have adgang til i databasearbejdet.

Systemerne opfylder Datatilsynets krav til adgangsstyring og logning på systemerne, så kun brugere, der har fået tildelt rettigheder, kan registrere eller se data i et system.