Implementering betegner den proces, som en beslutning (fx om ændring af klinisk praksis) gennemløber fra vedtagelsen til gennemførslen i praksis.
Evidensen for effekten af forskellige implementeringsstrategier er usikker. Erfaringer peger dog på nogle centrale elementer eller trin der indgår i succesfuld implementering. Nedenfor gives en oversigt over trin der bør overvejes ved implementering af ændringer med henblik på forbedring af klinisk praksis.

Der findes ikke ”en bedste vej” til at komme fra viden til handling i form af forbedring inden for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet. Der findes en række forskellige tilgange til implementering af ændringer. Fælles for de fleste er dog, at de har Forbedringsmodellen som omdrejningspunkt.

Her følger en kort oversigt over trin i implementeringsprocessen, som der bør tages stilling til i forbindelse med at implementere, fastholde og sprede forbedringstiltag.

Nøjere beskrivelse af de enkelte trin findes i ”Implementeringshåndbog” på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. På denne hjemmeside kan man ved klik i de enkelte bokse få praktisk vejledning om relevante implementeringsaktiviteter i hvert trin i implementeringsarbejdet.