Forbedringsarbejdet med Forbedringsmodellen udføres ofte af et team med deltagelse af sundhedsfagligt personale, der, gennem deres daglige arbejde, kender de processer i behandlingen, der skal forbedres. Forbedringsteamets arbejde optimeres ved anvendelse af gennemprøvede kvalitetsforbedringsværktøjer. Værktøjerne anvendes til at indsamle og sammenfatte nødvendige data og fakta og til at generere ny indsigt og viden.

Værktøjerne kan inddeles i følgende grupper:

  • Kundskabsbaserede værktøjer, der anvendes af forbedringsteam til at frembringe og vægte ideer (produceret af teamet) til årsager til kvalitetsproblemer samt ideer (produceret af teamet) til ændringer, der kan løse problemet: Fx brainstorm med afstemning, forløbsdiagram og årsagsvirkningsdiagram
  • Kundskabsbaserede værktøjer der giver forbedringsteam indsigt i ideer produceret af andre kilder end teamet: Fx interview og litteraturgennemgang
  • Databaserede værktøjer, der omsætter hårde data til brugbar information: Fx simpel optælling, søjlediagram, histogram, Paretodiagram og serie- og kontroldiagram

De kundskabsbaserede værktøjer skal sikre, at alle ideer (produceret af interne og eksterne kilder) til forbedring kommer i spil, og at de ændringer, der mest sandsynligt fører til forbedringer, bliver prioriteret til afprøvning. De databaserede værktøjer skal sikre, at ideer til forbedring - når de afprøves i praksis - faktisk fører til forbedring.

For hvert af de gennemgåede værktøjer findes oplysning om, hvornår i forbedringsarbejdet de kan bruges, og hvordan de skal anvendes.

Vælg det rigtige værktøj
I tabellen anføres værktøjer, og det angives, til hvilke opgaver det givne værktøj typisk finder anvendelse (tabel 4):

Tabel 4: Oversigt over værktøjer

 

Værktøj

 

Anvendes i forbedringsarbejdet til at:

 

 

Samle

information

Prioritere information

Måle virkning

Overvåge

Afstemning

 

X

 

 

Brainstorm

x

X

 

 

Forløbsdiagram

x

X

 

 

Forløbsbeskrivelse

x

X

 

 

Gruppering af ideer

x

X

 

 

Histogram

 

X

x

 

Interview

x

 

 

 

Kontroldiagram

 

 

x

x

Paretodiagram

 

X

 

 

Seriediagram

 

 

x

x

Simpel optælling

 

 

x

 

Søjlediagram

 

X

x

 

Årsagsvirkningsdiagram

 

X

 

 

PDSA-hjælpeskema

x

X

x

x