Et Paretodiagram er et søjlediagram i hvilket søjlerne er rangordnet med aftagende størrelse, således at de med størst højde placeres til venstre i diagrammet og de med mindst højde til højre. Søjlernes højde afspejler fx hyppigheden af årsager til et kvalitetsproblem. Erfaringen er, at ret få årsager spiller en afgørende rolle for et givet problem. Paretos princip siger, at 20 % af årsagerne medfører 80 % af virkningen.

Et Paretodiagram er en figur (Figur 30), der på den vertikale akse viser hyppigheden eller størrelsen af det fænomen, der analyseres - fx hyppighed af fejl, hyppighed af årsager til et kvalitetsproblem eller forløbstider i en proces. På den horisontale akse vises de kategorier, der bidrager til det fænomen, der skal analyseres, fx forskellige typer af fejl, forskellige årsager til et kvalitetsproblem eller de trin, der er i en proces, hvis forløbstider skal analyseres. Kategorierne ordnes efter deres størrelse med de største til venstre. For at tydeliggøre de få vigtigste kategorier suppleres diagrammet med en kurve, der viser den kumulerede procent af de enkelte kategoriers bidrag til det fænomen, der analyseres. 

Anvendelse af Paretodiagram hjælper forbedringsteam til at koncentrere deres indsats om årsager, der har den allerstørste indflydelse på et problem. Tilsvarende kan Paretodiagram anvendes til at identificere de vigtigste fejl og til at identificere de procestrin i et samlet forløb, der bidrager afgørende til den samlede forløbstid (ventetid).