Her finder du eksempler på:

- Konstruktion af histogram (Tabel 17)

- Tolkning af histogram: Procesanalyse (Figur 28)

- Tolkning af histogram: Målanalyse (Figur 29)

Eksempel på konstruktion af histogram

  1. Indsaml målingsdata (her: ventetid til undersøgelse i dage)

  2. Placér data i en tabel (kolonne a og b: patient nummer 1 venter 9 dage, patient nummer 2 venter 15 dage etc.) (Tabel 17)

  3. Bestem det antal søjler, der skal være i histogrammet; omkring 10 søjler er ofte passende. Er der få kontrolpunkter (mindre end 30), anvendes færre søjler (5-7); er der mange kontrolpunkter (over 200) anvendes flere søjler (15-20)

  4. Sortér data (ventetid) i rangorden fra mindste til største værdi (kolonne d)

  5. Bestem værdiintervallerne: Find den laveste (1) og den højeste dataværdi (20) og del forskellen med det antal søjler, der er bestemt (20 minus 1 divideret med 10 ≈ 2, dvs. hver søjles bredde skal være 2 dage, dvs. værdiintervallerne er 1-2, 3-4, 5-6, etc. ventedage)

  6. Tildel hvert kontrolpunkt (d) det relevante værdiinterval – vær sikker på at hvert kontrolpunkt kun placeres i et værdiinterval

  7. Optæl (fra kolonne e) antal kontrolpunkter i hvert værdiinterval (f og g), fx er der 13 patienter i værdiinterval 1-2, 2 patienter i kategori 3-4, ingen patienter i kategori 5-6, etc.

  8. Tegn diagrammet: Den vertikale akse angiver antal kontrolpunkter i hver søjle (hyppighed); den horisontale akse angiver de enkelte værdiintervaller (se Figur 28)
  1. Fortolk diagrammet: Fordeling med to eller flere toppe og fordelinger med en lang ”hale” tyder på, at data stammer fra forskellige kilder dvs. afspejler forskellige processer. Der er en proces, der medfører, at størstedelen af patienterne venter 1-4 dage, og en anden proces, der medfører, at en mindre del af patienterne venter 13-20 dage.