Her finder du eksempel på:

- Søjlediagram (Tabel 16 og Figur 25 og 26)