En sammensat procesindikator måler, om patienter får alle relevante delelementer (en ”pakke”) af god klinisk praksis i et givet behandlingsforløb. Sådanne indikatorer kan betegnes ”Pakkeindikator” (bundle indicator, all-or-none indicator). Indikatorværdien beregnes som andel patienter (fx procent), der modtager alle delelementer i pakken.

Idéen kan illustreres som følger: Patienter med en given kræftsygdom har høj 5-års overlevelse, når de i behandlingsforløbet gennemgår følgende evidensbaserede processer:

  1. Diagnostisk udredning med scanning
  2. Udtagning af histocytologisk materiale
  3. Operation med fjernelse af det syge organ
  4. Medicinsk onkologisk behandling
  5. Stråleterapi

Ti patienter i en given periode modtager behandlingselementerne som angivet i Tabel 27:

Pt. 1, 2, 4, 5, 7 og 10 modtager alle elementer i behandlingsforløbet, dvs. 6 af de 10 patienter i perioden. Indikatorværdien for pakkeindikatoren for den givne periode er således 6/10 x 100 = 60 %.

Bemærk: Kvaliteten som den afspejles af hver enkelt procesindikator er bedre end den afspejles i pakkeindikatoren:

Indikator for proces A: 9/10 = 90 %
Indikator for proces B: 7/10 = 70 %
Indikator for proces C: 9/10 = 90 %
Indikator for proces D: 9/10 = 90 %
Indikator for proces E: 7/10 = 70 %