Her finder du eksempler på:

- Konstruktion af seriediagram

- Variation i processer 

Eksempel på konstruktion af seriediagram

  6.  Fortolkning: Hvis én af skift-eller krydssignal, betyder det, at det er meget sandsynligt, at processen har ændret sig          som følge af en udefrakommende ændring (fx i forbindelse med en PDSA-afprøvning af en ændring), dvs. at                    variationen ikke bare er en følge af den   indbyggede tilfældige variation i processen. 

Eksempel: Variation i processer
Alle processer varierer, også klinisk praksis. Kilderne til variation er mange, bl.a. mennesker, materialer, metoder og målinger. Seriediagrammer (og kontroldiagrammer) gør det muligt at skelne tilfældig variation fra ikke-tilfældig variation. Denne skelnen har betydning for forbedringsindsatsen.

Tilfældig variation (synonymer: Normal, naturlig) skyldes tilfældige årsager (engelsk: Common cause or random cause) som er ukendte og vanskelige at styre.

Ikke-tilfældig variation (synonymer: Speciel) skyldes specielle årsager (engelsk: Special cause or assignable cause) som kan identificeres ved nærmere analyse og dermed kan styres.

Tilfældig variation er stabil, forudsigelig og indbygget i processen, mens ikke-tilfældig variation er uforudsigelig og skyldes afvigelser fra den regelmæssige proces.

Statistisk processtyring med serie- og kontroldiagrammer er designet til (med stor statistisk sikkerhed) at afgøre om en proces alene udviser tilfældig variation eller udviser ikke-tilfældig variation.

Processer, der alene udviser tilfældig variation, siges at være i kontrol. Det indebærer, at processen er stabil, og at den derfor fremover kan forventes at præstere samme niveau og samme variation. I "kontroldiagrammer" beregnes kontrolgrænser der viser, inden for hvilke grænser den aktuelle proces kan forventes at varierer. Forbedring af en stabil proces indebærer, at forbedringsindsatsen skal rettes mod vigtige årsager til variation, som er fælles for alle kontrolpunkter.

Processer, der udviser ikke-tilfældig variation, siges at være ude af kontrol. Det indebærer, at processen er ustabil og uforudsigelig. Forbedring af en ustabil proces forudsætter, at årsagen til ustabiliteten findes, så den ikke-tilfældige variation kan elimineres. Først når processen kun viser tilfældig variation, giver det mening at vurdere kvalitetsniveauet og beslutte, om der skal iværksættes ændringer for at bringe processen til et bedre niveau og/eller opnå mindre variation. I Figur 39 vises de to typer procesvariations betydning.