Det der har virket i én organisation kan med stor sandsynlighed også have effekt i andre organisationer, men det skal afprøves i den konkrete kontekst, fx med Forbedringsmodellen. Den videnskabelige faglitteratur er sammen med litteratur og hjemmesider om kvalitetsudvikling vigtige kilder til viden om løsninger og ændringer andre har afprøvet med gunstig effekt.

Vedrørende klinisk kvalitetsudvikling skal det påpeges, at der i den internationale litteratur findes evidens for, at følgende metoder og kombinationer af metoder kan forbedre kvaliteten af kliniske ydelser og patientresultater:

  • Kliniske retningslinjer med lokal undervisning og påmindelser
  • Kliniske databaser med audit og feedback af indikatorværdier
  • Forbedringsmodellen til forbedring af processer og arbejdsgange

På denne side anføres generelle principper for ændringer, og der anføres link til kilder med konkrete ændringer for hvert af områderne: Klinisk effektiv, sikker, patientcentreret og rettidig behandling.

Klinisk effektiv behandling
Litteraturen peger på en række generelle ændringer, der kan sikre klinisk effektiv behandling:

  • Grundlæggende standardisering: Anvendelse af kliniske retningslinjer, samme type udstyr, standard ordinationsskemaer
  • Hukommelseshjælp: Tjeklister
  • Tilbagemeldinger: Feedback til givne klinikere om deres overholdelse af retningslinjer og standarder. Seriediagram er egnet til tilbagemeldinger: Det er enkelt at udarbejde og er intuitivt forståeligt
  • Opmærksomhedsskabelse: Problemorienteret undervisning (ved interne konferencer, dialogmøder, auditkonferencer etc.), træning og beslutningsstøtte, problemorienteret stuegang/runde
  • Tværfagligt samarbejde: Læger og sygeplejersker m.fl. anvender samme retningslinjer
  • Pakkeforløb: Højt strukturerede patientforløb.

Vedrørende klinisk effektiv behandling og pleje af specifikke sygdomme henvises til faglitteraturen for de enkelte sygdomme. Hjemmesiden for Nationale kliniske retningslinjer og for Cochrane-databaserne med systematiske reviews er et gode steder at starte.