Her finder du eksempler på:

- Indikatorer som andel (procent)
(både tæller og nævner er kendte, og tælleren er en ægte delmængde af nævneren)

- Indikatorer som antal

- Indikatorer som rate (antal … per …)
(tælleren er kendt (fx antal medicineringsfejl), men nævneren kendes ikke (antal medicineringsfejl der ikke fandt sted), så der vælges en nævner der har relation til tælleren (fx antal udskrivninger, antal indlæggelsesdage fordi sandsynligheden for medicinbivirkninger - alt andet lige - stiger med antallet af patienter der behandles og antal dage behandlingen varer)).

- Indikatorer som målingsresultater (fx ventetider, blodtryk, blodsukker)

- Kvalitative data (interview) der afspejler kvalitet

Bemærk: Indikatorerne i eksemplerne er alene angivet ved deres navn. Brug af indikatorer forudsætter entydige definitioner af patientmateriale og af det, der måles eller tælles samt beregningsregler og eventuelt brug af stikprøver.

Eksempler på indikatorer som andel

 • Andel (%) døde (mortalitet) 30 dage efter operation
 • Andel (%) kvinder med brystkræft (tumordiameter 21-50 mm, T2), der modtager brystbevarende kirurgi
 • Andel (%) læger, der har åbnet og læst mail med påmindelse om ny procedure
 • Andel (%) patientjournaler, hvor given medicinsk behandling er dokumenteret
 • Andel (%) patienter, der får korrekt profylaktisk antibiotikum (dosis,starttidspunkt, tidspunkt for seponering)
 • Andel (%) patienter, der i forbindelse med medicingivning identificeres med brug af stregkodescanner
 • Andel (%) patienter, hvor alle procedurer i forbindelse med anlæggelse af kateter følges
 • Andel (%) patienter i kemoterapi, der modtager vejledning om kvalmebehandling
 • Andel (%) patienter i morfinbehandling med alvorlige bivirkninger
 • Andel (%) patienter med en eller flere postoperative komplikationer efter operation
 • Andel (%) patienter med komplet remission
 • Andel (%) patienter med lækage efter resektion af tarm
 • Andel (%) sekretærer, der har modtaget undervisning om ny kodepraksis
 • Andel (%) kliniske situationer hvor given tjekliste udfyldes inden for 10 minutter efter patientkontakten
 • Andel (%) perifere venekatetre med relevant indikation

Eksempler på indikatorer som antal

 • Antal dage mellem alvorlige medicineringsfejl
 • Antal lymfeknuder, der fjernes ved operation for endetarmskræft

Eksempler på indikatorer som rate

 • Antal medicineringsfejl per 100 udskrivninger
 • Antal patientskader per 1000 indlæggelsesdage
 • Antal fald per 100 indlæggelsesdage
 • Antal patientskader i en onkologisk afdeling pr. 1000 indlæggelsesdage

Eksempler på indikatorer som målingsresultater

 • Vægtkontrol under rehabilitering
 • PSA-værdier under behandling for prostatacancer
 • Leukocyt koncentration under kemoterapi
 • Milliliter blod tabt (peroperativ blødning) under operation
 • Minutter som læger/sygeplejersker bruger på, i det lokale dokumentstyringssystem, at finde en given klinisk retningslinje
 • Dage (ventetid) fra diagnose til operation
 • Point på en scoringsskala, fx funktionsniveau og velbefindende (point for: Fysisk funktion, fysisk betinget begrænsninger, fysisk smerte, alment helbred, energi, social funktion, psykisk betinget begrænsninger og psykisk velbefindende) baseret på målinger med Short Form 36 spørgeskema 1 måned efter afsluttet behandling (PROM: Patient Rapporteret Outcome Målinger)

Eksempler på kvalitative data der afspejler kvalitet

 • Lad et par sygeplejersker prøve en nyudviklet tjekliste og spørg dem hvad de mener, der kan gøres bedre ved listen
 • Lad et par læger give deres mening til kende om en ny klinisk retningslinjes format, der gerne skulle gøre den overskuelig og let at bruge i det daglige arbejde
 • Korte interviews med få patienter eller pårørende om deres oplevelse af (en del af) et patientforløb
 • Følg en patient (fysisk) gennem (en del af) et patientforløb og foretag egne observationer, med henblik på mulige ændringer. Få samtidigt noteret patientens meninger om problemer og forslag til forbedringer