Her finder du eksempler på:

- Beskrivelse af målsætning

- Procesmål som supplement til resultatmål 

Eksempler på beskrivelse af målsætning

 • Reducere gennemsnitlig ventetid fra 27 dage til 14 dage inden for ½ år fra dato (mm.åååå)
 • Inden for samme tidsramme skal andelen af patienter, der har ventetid på mere end 14 dage reduceres og være under 10 %
 • Andel patienter med givne postoperative komplikationer efter operation reduceres fra 15 % til 10 % inden for 9 måneder fra dato (mm.åååå)
 • Antal lymfeknuder fjernet ved operation skal øges fra minimalt 12 pr. patient til minimalt 18 inden for ½ år fra dato (mm.åååå)
 • Andel patienter der rapporterer at have oplevet en fejl ved medicinering reduceres fra 9 % til 6 % inden for 1 år fra dato (mm.åååå)
 • Den nationale målsætning (standard) er, at ”Mere end 90 % patienter med sygdom XX skal behandles med medicin YY”. Den observerede indikatorværdi for afdelingen i seneste årsrapport fra den kliniske kvalitetsdatabase var 62 % efterlevelse. Målsætning for forbedringen kunne fx være: Andel patienter med sygdom XX der behandles med medicin YY skal øges fra 62 % til 75 % inden for 12 måneder fra dato (mm.åååå) og derefter med mindst 10 % pr. år i de følgende to år
 • Efterlevelse af klinisk retningslinje om efterbehandling af sygdom XX skal være 90 % inden for 1½ år (mm.åååå). Aktuel efterlevelse på 43 % forbedres til 70 % inden for 6 måneder fra dato (mm.åååå) og derefter med 10 % hvert af de to følgende halvår
 • Variationen i ventetid til operation gøres stabil inden for 6 måneder fra dato (mm.åååå).

Eksempler på procesmål som supplement til resultatmål

 • Resultatmål: 1 års overlevelsen for blærekræft øges fra 70 % til 80 % inden for tre år fra dato (mm.åååå)
  • Et procesmål drejer sig om at indføre systematisk kontrol af patienter med blærepolypper med henblik på at diagnostisere cancersygdommen i tidligt stadium: 100 % efterlevelse af kontrollen inden for 6 måneder fra dato (mm.åååå)
  • Et andet procesmål drejer sig om at øge kompetenceniveauet for kontrolundersøgelserne: Inden for 3 måneder fra dato (dd.mm.åååå) skal alle kontrolundersøgelser af patienter med blærepolypper udføres af eller superviseres af speciallæge i urologi med mere end 5 års specialisterfaring.