1. Introduktion

2. Indhold og brug af håndbogen

3. Databaser om kvalitet

3.1 Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

3.2 Andre nationale monitoreringsprogrammer


3.3 Præsentation og tolkning


3.4 Supplerende indikatorer

4 Forbedringsmodellen til kvalitetsforbedring


4.1 Sæt mål for kvaliteten


4.1.1 Eksempler på målsætninger

4.2 Etablér måling af kvaliteten


4.2.1 Eksempler på målinger

4.3 Vælg ændring til forbedring af kvalitet


4.3.1 Sundhedsfagligt personale som kilde til ændringer

4.3.2 Patienter og pårørende som kilde til ændringer

4.3.3 Litteratur som kilde til ændringer

4.3.4 Sikker behandling

4.3.5 Patientcentreret behandling

4.3.6 Rettidig behandling 

4.4 Afprøv ændring til fordedring af kvalitet


4.4.1 Eksempler på afprøvninger

5. Værktøjer til forbedringsarbejde


5.1 Forbedringsteam


5.1.1 Eksempler på team

5.2 Brainstorm, gruppering og prioritering


5.2.1 Eksempel på gruppering

5.3 Forløbsbeskrivelse og forløbsdiagram


5.3.1 Eksempler på forløbsdiagram og forløbsbeskrivelse med risikoscore

5.4 Årsagsvirkningsdiagram


5.4.1 Eksempler på årsagsvirkningsdiagrammer

5.5 Interviews


5.5.1 Eksempel på interview

5.6 Simpel optælling


5.6.1 Eksempler på optælling

5.7 Søjlediagram


5.7.1 Eksempel på søjlediagram

5.8 Histogram


5.8.1 Eksempler på histogrammer

5.9 Paretodiagram


5.9.1 Eksempler på paretodiagrammer

5.10 Seriediagrammer


5.10.1 Eksempel på seriediagram

5.11 Kontroldiagram


5.11.1 Valg af kontroldiagram

5.11.2 Tolkning af kontroldiagram

5.11.3 Forbedring med kontroldiagram

5.12 PDSA-hjælpeskema


5.13 Sammenssat procesindikator: "Pakkeindikator"

6. Praktisk databehandling


6.1 Introduktion til regneark


6.2 Databehandling i regneark


6.3 Eksempler på anvendelse af regneark

7. implementering

8. Litteratur