Håndbog i klinisk kvalitetsforbedring er redskab til klinikere og ledelser, som arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser.

Redaktion

Paul Bartels, cheflæge
Henriette Lipczak, Overlæge
Jacob Anhøj, Overlæge
Kristian Antonsen, Vicedirektør, Overlæge
Jan Utzon, Overlæge
Søren Paaske Johnsen, Overlæge
Katrine Abildtrup Nielsen, cand.scient.san, Kompetencecenterleder

Interessenter

Kræftens Bekæmpelse
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sprog: Dansk
Version 2.2
Versionsdato: september 2016
ISBN: 978-87-997972-1-9