Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) påbegyndte i januar 2021 et projekt, der har til formål at undersøge de kort og langsigtede konsekvenser af COVID-19 pandemien på sundhedsområdet i Danmark.
  

Formål

Projektet belyser, om der under COVID-19 pandemien er sket ændringer i brug af kræftscreeningstilbud, forsinkelser i udredning og behandling af hjertesygdomme, kræftsygdomme, psykiske sygdomme og flere andre sygdomme. Derudover skal projektet undersøge, om der er sket ændringer i behandlingskvaliteten under pandemien.

Projektet tager afsæt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og suppleres med data fra andre befolknings- og sundhedsregistre i Danmark.

Projektleder

Tina Bech Olesen, ph.d.
E: tiaoes@rkkp.dk
T: 5162 4880

Start og slut

2021-2022

Indhold

Projektet undersøger de afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien på sundhedsområdet i Danmark med fokus på hjertesygdomme, kræft- og kræftscreening, KOL, psykiske sygdomme mv. og omfatter i alt 11 kliniske kvalitetsdatabaser.

For hvert sygdomsområde skal der udarbejdes dybdegående analyser, og resultaterne af analyserne sammenfattes i et antal rapporter og/eller videnskabelige artikler.

Tidsplan

1. og 2. kvartal 2021: Planlægning af projektet.
3. og 4. kvartal 20213. og 4. kvartal 2022: Ansøgninger om data, statistisk analyse samt fortolkning og afrapportering af data.

Nyheder og arrangementer

Dato: d. 25. maj 2022
COVID-19 projektet har fået 1 abstract accepteret til Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare (NSQH 2022)

Dato: d. 24. maj 2022
COVID-19 projektet har fået 4 abstracts accepteret til Danske Kræftforskningsdage 2022

Dato: d. 16. februar 2022
Artikel i Ugeskrift for Læger "Projekt afdækker coronaeffekten på 21 sygdomsområder"

Dato: d. 30. oktober 2021
Bevilling fra Knæk Cancer "Hvordan har covid-19 påvirket kræftbehandlingen i Danmark?"

Dato: d. 2. juni 2021
Artikel i Dagens Medicin "RKKP-projekt skal granske konsekvenser af COVID-19-nedlukning"

Dato: d. 2. juni 2021
Artikel på RKKP's hjemmeside "COVID-19-projekt: Blev patienter overset under coronanedlukning?"

Dato: d. 1. marts 2021
RKKP og COVID-19 projektet bidrager til Danske Regioners afdækning af de afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien "Danske Regioner - Efter corona"

Organisering

Projektet udføres af en analyseenhed i RKKP i samarbejde med databaseteams og styregrupper for de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser.

 

Stor tak til Kræftens Bekæmpelse, som støtter COVID-19-projektet med 625.000 kroner.

Publications

Conference contributions