På baggrund af debatten om amputationer og karkirurgi i Danmark har de danske regioner bedt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) om at gennemføre epidemiologiske analyser af forekomsten af amputationer og karkirurgiske forebyggende behandlinger i regionerne.

RKKP gennemfører dataanalyser, der søger svar på følgende spørgsmål:

• Hvad er de standardiserede incidensrater af amputationer i Danmarks regioner?

• Hvad er de standardiserede incidensrater af karkirurgiske forebyggende behandlinger i Danmarks regioner?