Styregrupperne for databaserne og RKKP's Videncenter udarbejder årligt en rapport for databaserne, som indeholder faglige kommentarer for udviklingen i databasens indikatorer.

Årsrapporterne bliver løbende offentliggjort på sundhed.dk.

Se plan for offentliggørelse af årsrapporter (senest opdateret den 16. november 2021)

Se oversigt over årsrapporter under de 3 databaseområder

De databaser, som leverer løbende resultater til de regionale ledelsesinformationssystemer, leverer også årsrapport­resultater til regionerne. Det betyder, at patientbehandlingsansvarlige med adgang til databaserne har mulighed for at følge op på resultaterne i årsrapporterne ned på CPR-niveau.