Resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser kommenteres i en årsrapport for hver database.

Løbende resultater til regionerne bliver leveret direkte i deres ledelsesinformationssystemer.

Privathospitaler modtager resultaterne i en portal, som er udviklet specielt til kvalitetsdata.

Håndbog i klinisk kvalitetsforbedring


Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser.

Håndbogen beskriver brug af værktøjer til forbedring, når data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og andre datakilder, peger på problemer med behandlings­kvaliteten og/eller eksempler på særlig god kvalitet, som ønskes fastholdt.

Se håndbogen