Professor Søren Overgaard fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt
Københavns Universitet er formand for Dansk Hoftealloplastik Register, hvor han har fornøjelsen af at samarbejde med to patientrepræsentanter.

Hvad tænkte du, da I skulle have patientrepræsentanter i databasen?

Vi fik vores første patientrepræsentant i 2015, og nu har vi to. Selvfølgelig skal patienter være repræsenteret i det maskinrum, hvor vi bestemmer, hvad sundhedsvæsenet skal måles på.
Jeg vil ikke sige, at jeg skulle overtale styregruppemedlemmer til at få patientrepræsentanter med på holdet, men det var tæt på. Siden er al skepsis gjort til skamme, alle er meget begejstret for samarbejdet.

Hvad bidrager patientrepræsentanterne med?

Vi har fået en mere nuanceret debat. På møderne har vi ofte en diskussion om, hvorvidt den ene komplikation er mere relevant end den anden - et hierarki af komplikationer. Der er det vigtigt at få patientens syn på, hvilke komplikationer der fra patientens side er relevante at fokusere på.

Har patientrepræsentanten indflydelse?

Patientrepræsentanterne har stor indflydelse. De er med til at udvælge de parametre eller indikatorer, som vores sundhedsvæsen skal måles på. Indikatorerne er selve grundlaget for databaserne, og hvis indikatorerne ikke giver mening for patienten, er det fordi, vi har de forkerte indikatorer.

Hvordan sørger du for at inddrage patientrepræsentanterne på møderne?

Jeg efterspørger altid patientrepræsentanternes holdning til de forskellige spørgsmål på vores dagsorden. Til vores møder, hvor der udelukkende sidder læger og andre klinikere, er det min erfaring, at man skal henvende sig mere direkte med konkrete spørgsmål til patientrepræsentanterne. Det skal man være bevidst om, for at få deres viden og erfaring frem.

Hvordan udvælges patientrepræsentanter?

Det er meget vigtigt, at det er patientrepræsentanter, som har interesse i og engagement til at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet. Derudover er det vigtigt, at man får forventningsafstemt fra begyndelsen, hvad det indebærer at være medlem af en styregruppe for en klinisk database. Man kan eventuelt begynde med et møde eller to for at se, om samarbejdet fungerer.