RKKP ønsker, at databaserne i højere grad skal bidrage til udvikling af et sundhedsvæsen med fokus på patienternes behov.

I RKKP arbejder vi derfor på at inddrage patienter og pårørende i databasernes styregrupper samt på at indsamle data om patienternes oplevelse af kvalitet.

"Patienter kan give et andet perspektiv på kvalitetsdatabasen. Patient/bruger repræsentanten kan stille afklarende spørgsmål til specifikke indikatorer så ikke sundhedsfagligt personale også har mulighed for at forstå indikatorerne (patientrepræsentant, RKKP).

 

billede_hej sundhedsvæsen.jpg