Danske Multidisciplinære Cancer Grupper har sammen med Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) analyseret overlevelsen for fire store cancerområder i årene 1995 – 2012.

Se rapporten her: DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012  

Short summary in English

See DMCG.dk Benchmarking Consortium Cancer Survival in Denmark 1995-2012 SHORT REPORT (ENGLISH)
 
I forordet skriver formand for DMCG.dk:

Den aktuelle rapport er den første af sin slags og repræsenterer naturtro klinisk funderede danske overlevelsestal for fire store kræftsygdomme – bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft. Dansk kræftbehandling har i to årtier været lettere stigmatiseret ved sammenligning af behandlingsresultater fra lande, som vi normalt finder os ligeværdige med. Et forhold som har ledt til store nationale behandlingsforbedrende tiltag. Der er således i dette tidsrum udarbejdet og implementeret hele tre kræftplaner, foretaget milliardinvesteringer i syghusvæsenet, gennemført behandlingscentralisering og screeningstiltag på udvalgte sygdomme. Desuden er de sygdomsspecifikke Danske Multidisciplinære Cancer Grupper - DMCG’erne etableret, hvilket har ledt til en lang række tiltag. Her i blandt udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer og kvalitets- og forskningsdatabaser for de enkelte kræftsygdomme, klinisk forskning og tusindvise afviklede MDT-konferencer samt udarbejdelse af kræftpakkeforløbsbeskrivelser og opfølgningsprogrammer for hele sygdomsspekteret. Dette til trods får Dansk kræftbehandling i internationale sammenlignende registerundersøgelser fortsat klaret sig yderst dårligt.

Det er derfor en meget stor glæde på baggrund af denne DMCG’ rapports naturtro kliniske data at kunne dokumentere ikke kun gode men også til stadighed forbedrede behandlingsresultater inden for de fire valgte store kræftsygdomme. Imidlertid giver disse data ikke mulighed for en direkte sammenligning med omverdenen, da disse sammenligninger hidtil og fortsat vil være præget af en grundlæggende forskel i datakomplethed og definitioner. Desuden vil en gunstig påvirkning af ”den danske livsstil” udgøre en oplagt genvej i bestræbelserne på en forbedret kræftoverlevelse hertillands.

Rapportens forfattere skal have stor ros for et stykke flot og yderst veldisciplineret arbejde, som på kort tid har resulteret i udarbejdelse af dette vigtige dokument. Processen har været dygtigt koordineret af DMCG.dk’s akademiske sekretær Mary Nguyen Nielsen og finansieret af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dansk kræftbehandling kan med reference til rapporten atter med rank ryg arbejde videre på fortsat forbedrede resultater i kræftbehandling – mod det højeste internationale niveau.