Data leveres fra kvalitetsdatabaserne mere end fem gange ugentligt i en samlet pakke med epidemiologisk og klinisk vejledning - gratis.

I anledning af Forskningens Døgn har vi opgjort aktiviteten på forskningsstøtte i RKKP. Når man søger om data fra RKKP, kan man altså ikke alene få fingrene i unikke data af høj kvalitet. Servicen følges af epidemiologisk og klinisk rådgivning fra den enkelte database. Dvs. fra folk, der er dybt engagerede, højt kvalificerede, og som kender både data og klinisk praksis til fingerspidserne. Og så er det hele gratis. Så hvis du har et forskningsprojekt og tilladelserne i orden, eller måske bare en idé til ét, kan du altid kontakte personale for den relevante database, som står klar til at hjælpe med at få realiseret projektet troværdigt, meningsfuldt og hurtigt.

Hvert år udleverer RKKP data til en række forskningsprojekter. I databaserne, som dækker både akutområdet, cancer, kroniske sygdomme og fødsler, blev der i 2020 udleveret 261 forskningsudtræk.

Grafen nedenfor viser det årlige antal siden 2018.

Bemærk vedr. 2019, at RKKP ikke modtog data fra LPR i 2019, hvorfor data herfra heller ikke kunne videregives. Alligevel har der været en flot, stigende trend i antallet af udleverede dataudtræk.

RKKP var også hurtigst til at få genetableret udleveringsmuligheden, sådan at forskere og klinikere kunne få glæde af data fra LPR igen allerede fra juni 2020.

Tilsvarende var RKKP først til at kunne udlevere data vedr. COVID-19. Siden pandemiens begyndelse har vi udleveret vigtige forskningsdata 15 gange, fordelt på otte projekter. Yderligere fem projekter kan forvente at modtage data højst to dage efter godkendelse fra de respektive kliniske styregrupper.

COVID-19-projekter, der allerede har modtaget data fra RKKP er:

  • Afledte konsekvenser af COVID-19 epidemien på sundhedsområdet: National kortlægning og analyse
  • Aktiviteten af akutte og subakutte PCI procedurer i forbindelse med COVID-19 epidemien i Danmark
  • Betydningen af COVID-19 pandemien of behandlingen af kolorektal cancer i Danmark
  • COIVD-19 infection in vulnerable rheumatic patients in Denmark does hydroxychloroquine treatment have a protective effect?
  • COVID-19 pandemiens indflydelse på stadium af brystkræft
  • COVID-19 projekt: Forekomst og forløb af COIVD-19 infektion blandt patienter med hypertension, diabetes og udvalgte andre kroniske lidelser
  • Optimizing surgical treatment of cancer patients during the COVID-19 pandemic (7 individuelle udtræk)
  • Undersøgelse af om COVID-19 epidemien har medført en eventel forsinkelse af diagnostik af lungekræft, og betydningen iht. eventuelle stigende stadier.