Sundheds- og Ældreministeriet og RKKP vil i kommende tid afsætte midler  til en styrket indsats i udviklingen af retningslinjer. Via indsatsen skal sikres ensartede retningslinjer på alle områderne under De Multidisciplinære Cancergrupper – ligesom indsatsen skal medvirke til tilrettelæggelse af arbejdet med retningslinjer og databasernes indhold i en egentlig kvalitetscirkel, der skal danne rygraden i et lærende netværk, der inddrager såvel klinikere som forskere og patienter.

Indsatsen er beskrevet nærmere i projektplan her.

Som beskrevet i planen etableres et koordinerende sekretariat i de kommende måneder.