Det blev i 2015 besluttet, at RKKP skulle sikre bedre og bredere inddragelse af patienterne i databasernes arbejde. For at sikre et grundlag for patientinddragelsen er gennemgået nationale og internationale erfaringer med inddragelse. Disse er samlet op med anbefalinger til inddragelse i Rapport om involvering af patienter i de kliniske kvalitetsdatabaser.

I kommende måneder vil blive besluttet, hvordan anbefalingerne vil blive gennemført.