Patienter halverer deres forbrug af diabetesmedicin efter fedmeoperation. Samtidig kan mange patienter med søvnapnø smide den maske, de sover med. Det viser data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Effekten af fedmeoperationer er til at få øje på. Mere end halvdelen af patienter med insulinkrævende type 2-diabetes kan 6-12 måneder efter fedmeoperation helt undvære insulin. Men også andre former for diabetesmedicin er mere end halveret hos de opererede. Det viser data fra sundhedsdatabasen for Behandling af Svær Overvægt i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Vi ser den største effekt hos svært overvægtige patienter med komplikationer som type 2-diabetes og søvnapnø. Nogle kan helt undvære medicin og leve et almindeligt liv efter operation. Samtidig kan mange patienter med søvnapnø smide den maske, de sover med. Det har stor effekt på deres livskvalitet, siger formand for Databasen for Behandling af Svær Overvægt, professor og overlæge Steen Bønløkke Pedersen fra Steno Diabetes Center Aarhus.

Fra andre undersøgelser ved man, at jo kortere tid patienten har haft diabetes inden operation, des større langvarig effekt vil operationen typisk have på sygdommen.

- Hos nogle patienter kommer diabetes desværre tilbage efter kortere eller længere tid, mens sygdommen hos andre ikke ser ud til at komme igen, udtaler Steen Bønløkke Pedersen.

Antal fedmeoperationer falder

Trods de gode resultater, og at antallet af svært overvægtige stiger, så opereres kun et meget lille antal patienter for svær overvægt.

- Tidligere opererede vi omkring 4000 om året. Nu opererer vi i gennemsnit cirka 1300 patienter om året. Det er en politisk beslutning, hvor mange resurser man vil bruge på det, understreger Steen Bønløkke Pedersen.

Faktisk viser tallene fra Databasen for Behandling af Svær Overvægt, at der i 2020 blev opereret flere fedmepatienter på privathospitaler end på offentlige hospitaler i Danmark. 810 patienter blev opereret på et privathospital, mens 716 patienter fik operationen på et offentligt.

- Der var formodentlig for mange, som blev opereret tidligere, men nu er det nok i underkanten. Hvis vi kigger mod Sverige, så opererer svenskerne cirka dobbelt så mange fedmepatienter, end vi gør i Danmark, når vi tager befolkningens antal i betragtning, pointerer Steen Bønløkke Pedersen.

Større fokus på fedmemedicin

Han anbefaler derfor, at der nedsættes en gruppe, som kan beregne samfundsøkonomien i fedmeoperationer. Regne på om fedmeoperationer i sidste ende gavner økonomien, hvis flere for eksempel kan fastholde job, fordi de efter operation undgår medicin og senkomplikationer efter type 2-diabetes.

- Samtidig ønsker vi i Databasen for Behandling af Svær Overvægt et større fokus på den nyeste fedmemedicin, som for eksempel GLP-1-medicin. I Danmark skal alle fedmeoperationer indrapporteres til databasen, men hvis en læge påbegynder medicinsk behandling mod fedme, som er en relativ dyr behandling, så er der ikke krav om at indrapportere det til databasen, påpeger Steen Bønløkke Pedersen:

- Vi ønsker, at databasen i fremtiden også skal monitorere effekten af den medicinske overvægtsbehandling i takt med, at udbredelsen af medicinsk behandling stiger. Derved kan vi undersøge, hvor effektiv behandlingen er. Dokumentere bivirkninger, komplikationer eller mulige gevinster - også i forhold til operation, siger Steen Bønløkke Pedersen.