RKKP og databaserne bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser.

Jf. RKKP's 2021-målsætninger er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes arbejde.

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, der mødtes første gang d. 27.1.2021 og godkendte opdrag for deres arbejde.

Resultat

Gruppen mødtes flere gange og materialet var i høring af et par omgange. 29. marts 2022 blev endelige rammer offentliggjort