RKKP har som strategisk mål, at data fra de kliniske kvalitetsdatabaser skal være relevante, valide og tidstro. Derfor arbejder vi målrettet på at optimere datastrømmen, så data kan modtages oftere, behandles hurtigere og distribueres videre til alle sektorers ledelsesafrapporteringssystemer, hvor klinikere anvender aktuelle data til forbedring af patientbehandlingen.

Tidstro data afhænger af to komponenter: data hurtigt ind i databaserne og data hurtigt ud af databaserne. Datastrømmen starter ved indtastning i EPJ-systemer eller dedikerede indberetningssystemer. Her samarbejder RKKP med Sundhedsdatastyrelsen (SDS) om at modtage data fra bl.a. Landspatientregisteret (LPR) oftere end månedligt. Målet er at få etableret en automatiseret indhentning af alle relevante datakilder til RKKP så ofte, det giver mening, men som minimum dagligt. RKKP har dernæst ansvaret for at berige data ved at beregne indikatorer og danne et afrapporteringsformat per klinisk kvalitetsdatabase på en optimeret måde og sende disse data tilbage ud til brug i sundhedsvæsenet.

Målsætninger

RKKP arbejder på en stor harmonisering af datavarehusets behandling af data, hvilket kan ses ved det strategiske mål for 2023, som består i målsætningen "Samtlige dataflows i RKKP's Videncenter er processeret med henblik på at sikre tidstro data, dvs. en intern procestid på én arbejdsdag", hvilket for 2021 omfatter tre målsætninger:

Daglig opdatering af LPR3 kildedata

Dialog med SDS er i gang om den tekniske løsning. Det er store datamængder, som kræver meget tid at flytte. Der arbejdes på dataformatet og leverancemetoden, så processen er optimeret bedst muligt.

Daglig dataleverance er etableret i 40 databaser

RKKP er i sommeren 2021 oppe på 34 databaser, som distribueres dagligt. De resterende databaser kommer på plads i andet halvår af 2021. Derved er RKKP klar til den kommende opdatering af LPR3 med en hyppigere leverancefrekvens. Der er også andre datakilder, som løbende bliver opsat til automatiseret leverance i samarbejde med systemleverandørerne, hvilket alt efter indikatorernes datagrundlag kan ses i de daglige leverancer. Hermed er grundlaget skabt for adgang til aktuelle data og endnu bedre dataunderstøttelse af kvalitetsudviklingen.

Hvis du har spørgsmål til projektet, tidstro data, er du velkommen til at skrive til projektleder Tania Beierholt på tanbei@rkkp.dk.