Der er iværksat projekt med henblik på etablering af et Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR). Projektet har egen styregruppe. Læs kommissorium for styregruppen her

Læs mere om vision for projektet

I NDHR fase I (2017-2018) er der arbejdet med følgende delprojekter:

  1. Etablering af en national klinisk kvalitetsdatabase for Akut Koronart Syndrom (DanAKS)
  2. Reetablering af Dansk Hjerteregister
  3. Standardisering/harmonisering af fagligt indhold af databaser på hjerteområdet

I NHDR fase II (2019-2020) arbejdes der videre med delprojekt 2 samt to nye delprojekter:

  1. Implementering af valgt standardisering/harmonisering i alle databaser på hjerteområdet
  2. Etablering af regulær faglig organisation dækkende alle kliniske kvalitetsdatabaser på hjerte-området (NDHR)

Se projektplan for NDHR her (fase I) og tillæg til projektplan her (fase II). 

Delprojekt 1 er afsluttet i regi af NDHR-projektet. DanAKS er godkendt som landdækkende klinisk kvalitetsdatabase og dataindsamling er under opstart. Læs mere om Dansk Register for Akut Koronart Syndrom (DanAKS) her.

Delprojekt 3 er afsluttet, men standardiseringsindsatsen fortsætter i delprojekt 4. Se afrapportering fra delprojekt 3 her 

Afholdte stormøder

30. november 2020 kl. 15-17 – 6. stormøde afholdt som webinar i Nyt Dansk Hjerteregister. Præsentation

6. marts 2019 kl. 14-16 – 5. stormøde i Nyt Dansk Hjerteregister. Præsentation

25. april 2018 kl. 14-16 – 4. stormøde i Nyt Dansk Hjerteregister. Præsentatio

15. november 2017 kl. 14-16 – 3. stormøde i Nyt Dansk Hjerteregister. Præsentation

20. juni 2017 kl. 14-16 – 2. stormøde i Nyt Dansk Hjerteregister. Præsentation

10. januar 2017 kl. 14-16 – 1. stormøde i Nyt Dansk Hjerteregister. Præsentation


Den nye faglige organisering for hjerteområdet forventes at træde i kraft i foråret 2021.