Som forberedelse til Landspatientregister version 3 (LPR3) udarbejdede RKKP's Videncenter en oversigt over databasernes specielle behov for LPR-indberetning. Oversigten kan ses her. I oversigten indgår oplysninger, som RKKP udtrækker, bearbejder og analyserer på baggrund af de LPR-leverancer, som modtages fra Sundhedsdatastyrelsen – med fokus på oplysninger, som ved overgang til LPR3 blev gjort frivillige at indberette til LPR (tillægskoder), eller som krævede handling for at indberetning kunne fortsætte uændret ("indeksering" af diagnose- og procedurekoder).

Oversigt over databasernes specielle behov for LPR-registrering blev sendt til de LPR3 implementeringsansvarlige i regionerne samt til Sundhedsdatastyrelsen ultimo 2018

Problem med SKS-koder, som ikke kunne indberettes til LPR3 (punkt 2 nedenfor) blev løst ved fremrykket SKS-opdatering d. 15. marts 2019. Der er således ingen yderligere kendte problemer med LPR-indberetning til databaserne, og problemer beskrevet nedenfor anses for at være løst.

Eksempler på databasernes særlige brug af LPR:

Udover almindelig indberetning af udrednings- og behandlingsaktivitet på sygehusene, indberettes der også oplysninger til LPR, som helt eller delvist er tiltænkt at opfylde de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabasers særlige behov for registreringer. Eksempler er: højde, vægt, BMI, vægt af uterus, peroperativ blødning (ml), lungefunktions-undersøgelser, set og vurderet af speciallæge, rygerstatus, antal exacerbationer, scores (SAPS, AHI, ODI, ESS etc.) og for fødsler melding af sectio og epidural til anæstesi. En lang række af disse oplysninger kodes som tillægskoder i LPR.

Konkrete eksempler:

 • Dansk Intensiv Database, SAPS 3 score:
  indberettes som primær procedure ZZV020P
  Vurdering af Simplified Acute Physiology Score (SAPS) III
  + tillægskode VPHxxx for værdien af scoren
 • Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler, melding af sectio:
  indberettes som primær procedure NZTB10A
  Melding af grad 1 kejsersnit til anæstesiafdeling
  uden tillægskode, men tidsstemplet på NZTB10A bruges til
  at sammenligne med tidspunkt for udført sectio

Der kan være to udfordringer:

 1. Tillægskodning bliver ifølge LPR3 indberetningsvejledningen gjort frivillig
 2. Alle koder som indberettes til LPR2 og LPR3 skal findes som gyldige koder i SKS-klassifikationen (SKS Browser). I LPR3 er der kommet yderligere et krav: En given SKS-kode skal være angivet på en kodeliste for det formål, som koden dækker. Eksempelvis er der en kodeliste for hvilke SKS-koder som kan indberettes som procedurer og en anden kodeliste for, hvilke SKS-koder som kan indberettes som diagnoser osv. I SDS-terminologi er en kode "indekseret", hvis den optræder på en kodeliste

En SKS-kode skal være indekseret for at den kan indberettes som en primær kode, men kan indberettes som tillægskode, uanset om den er indekseret eller ej. Problemet jf. ovenstående eksempel er, at nogle koder skal indberettes som primær kode (ZZV020P) for at kunne tillægskode den tilhørende værdi (VPHxxx).

Sundhedsdatastyrelsen har d. 4. februar 2019 meddelt, at problemet med manglende indeksering af koder løses midlertidigt ved SKS-opdateringen 1. april 2019, hvor SKS-koder s.v.t. databasernes behov vil blive indekseret. RKKP's Videncenter er i dialog med regionerne om håndtering af problematikken frem til 1. april (ikke-indekserede koder vil i den periode fejle i LPR3-valideringen).

Opdatering: Problemet er løst ved SKS-opdatering 15. marts 2019

Følgende databaser har specifikke LPR-behov:

Database

Manglende indeksering af kode

Benytter
tillægskodning

ADHD Databasen

Ja

Ja

Akutte hospitalskontakter

Ja

Nej

Dansk Depressionsdatabase

Ja

Ja

Dansk Føtalmedicinsk Database

Nej

Ja

Dansk Hernie Database, inguinal

Nej

Ja

Dansk Hernie Database, ventral

Nej

Ja

Dansk Hjerteregister

Nej

Ja

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Ja

Ja

Dansk Intensiv Database

Ja

Ja

Dansk Kolorektal Cancer Database

Nej

Ja

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Ja

Ja

Dansk Kvalitetsdatabase for nyfødte

Ja

Ja

Dansk Lungecancer Register

Nej

Ja

Dansk Neuroonkologisk Register

Nej

Ja

Dansk Pancreas Cancer Database

Nej

Ja

Dansk Prostata Cancer Database

Nej

Ja

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Ja

Ja

Dansk Renal Cancer Database

Nej

Ja

Dansk TarmkræftscreeningsDatabase

Nej

Ja

Dansk Traumeregister

Nej

Ja

Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud

Ja

Ja

Database for Atrieflimren

Nej

Ja

Databasen for Astma i Danmark

Ja

Ja

Den nationale Skizofrenidatabase

Ja

Ja

DOF Dansk Hoftealloplastik Register (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase)

Nej

Ja

DOF Dansk Knæalloplastik Register (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase)

Nej

Ja

DOF Dansk Korsbåndsregister (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase)

Nej

Ja

DOF Dansk Skulderalloplastik Register (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase)

Nej

Ja

Landsdækkende Database for Geriatri

Nej

Ja

Landsregistret Karbase

Nej

Ja

National Database for Søvnapnø

Ja

Ja

Organdonation

Nej

Ja

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase

Nej

Ja

Antal berørte databaser

12

32

 

Senest opdateret 5. august 2021