Rapporten "Foranalyse til etablering af tværgående klinisk kvalitetsdatabase på rygområdet” er en del af et samlet projekt, der ud over foranalysen også omfatter revision af lænderygindikatorerne, der blev udviklet i ”NIP- kiropraktik” i 2010, og som er beskrevet i ”Revision af lænderygindikatorerne fra NIP- kiropraktik”. 
 
Foranalysen er forankret i Regionernes Kliniske Kvalitetudviklingsprogram (RKKP), som har haft det overordnede projektansvar. Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) ophørte som et selvstændigt projekt pr. 01.01.12, og databaserne er nu en del af RKKP.
 
Målgruppen er primært fagpersoner, der varetager udredning og behandling af lænderygpatienter i primærsektoren (kiropraktorer, fysioterapeuter, almen praksis og reumatologer) samt faglige og videnskabelige miljøer, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen og patientforeninger. 

Foranalyse rygdatabase, afsluttende rapport
 
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 12