I 2013 besluttede RKKP-styregruppen, at der skulle etableres en fælles akutdatabase. I januar 2014 blev afrapporteret fra delopgave 1-4. Afrapportering kan ses her
 
På denne baggrund blev iværksat delopgave 5 – hvor projektplanen kan ses her
 
Som en del af delopgave fem etableres databasen, hvor der efterhånden vil blive information tilgængelig her.