Styregruppen og RKKPs Videncenter udsender høringsmaterialet blandt relevante faglige fora, sammenslutninger og organisationer, regionerne, patientforeninger samt Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. Høringsprocessen skal sikre, at alle relevante parter har mulighed for at foreslå justeringer og præciseringer af populationsdannelsen, algoritmen til klassificering af diabetestype, indikatorer, standarder og øvrige målepunkter.

Høring frem til d. 20. august 2021 kl. 12.00. Alle kommentarer og input er velkomne til ligrev@rkkp.dk

Baggrund

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har siden januar 2020 arbejdet på projektet "Dansk Diabetes Database (DDD)", som udføres i samarbejde med det Nationale Diabetes Netværk. Projektet er organiseret med en styregruppe og ad hoc arbejdsgrupper. Projektet afsluttes marts 2022, hvor DDD overgår til drift.

De nuværende diabetesdatabaser: Dansk Voksen Diabetes Databasen (DVDD) og Dansk Register for børne- og ungdomsdiabetes (DanDiabKids) lukkes, når DDD overgår til drift.

Formålet med projektet DDD er at etablere en ny diabetesdatabase med evidensbaserede indikatorer, som findes relevante for både klinikere og ledere på hospitaler, almen praksis og i Steno Diabetes Centrene. Databasen rummer både børn og voksne, type 1, type 2 og anden diabetes. Den skal skabe national konsensus om god diabeteskvalitet, relevante og retvisende data samt troværdige og anvendelige resultater. Databasen skal bidrage til at understøtte, at personer med diabetes, oplever høj og ensartet kvalitet.

Udarbejdelse af høringsversion – og kommende færdiggørelse

Arbejdet er forankret i bredt fagligt sammensatte arbejdsgrupper, som påbegyndte arbejdet januar 2020. Gruppernes arbejde er blevet vurderet af en faglig følgegruppe på et fællesmøde i april 2021, og styregruppen og RKKP's Videncenter har udarbejdet nuværende høringsudgave.

Styregruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til fristen.

På styregruppens og RKKPs Videncenters vegne.