Styregruppen har på styregruppemødet den 8. juni 2021 navngivet den nye diabetes database " Dansk Diabetes Database (DDD)"