Projektet skal etablere en ny Dansk Diabetes Database, som rummer både børn og voksne samt type 1 og type 2 diabetes. Databasen skal indeholde evidensbaserede indikatorer, som er relevante for både klinikere og ledere på hospitaler, almen praksis og Steno Diabetes Centrene.

Formål

Det overordnede formål er kvalitetsudvikling af behandlingen af personer med diabetes, herunder at styrke og videreudvikle de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser på diabetesområdet, både klinisk og ledelsesmæssigt.

Dette søges opnået gennem:

 • Minimering af klinikernes registreringsindsats
 • Mere tidstro rapportering
 • En database baseret på en komplet population
 • Udvikling og forbedring af kvaliteten af diabetesbehandlingen pba. af relevante og anvendelige indikatorer
 • Standardisering af variable på tværs af databaser

Projektleder

Lene Sveistrup Bengtsson
T: 2466 4725
E: lebeng@rkkp.dk

Start og slut

1. kvartal 2020 - 1. kvartal 2022

Finansiering

Novo Nordisk Fonden

Indhold

Projektet er inddelt i fire spor:

 • Spor 1: Organisering, som har til hensigt at beskrive og etablere organiseringen af Dansk Diabetes Database.
   
 • Spor 2: Population og indikatorer og rapportering af disse, som har til hensigt at sikre en komplet population af diabetespatienter, samt indikatorer, der kan anvendes til både det løbende forbedringsarbejde, årsrapportering og langtids follow-up. 
   
 • Spor 3: Datakilder, som har til hensigt at minimere registreringsindsatsen og sikre at denne bliver så tidstro som muligt ved at inkludere centrale datakilder (som LPR, Laboratoriedatabasen og Receptdatabasen) og EPJ-systemer.
   
 • Spor 4: Almen praksis, som har til hensigt at sikre valide data til brug for kvalitetsudvikling i almen praksis.

Tidsplan

Tidsplanen for projektet er i fire faser:

 • Etableringsfase:
  1. kvartal 2020
   
 • Afklarings- og analysefase: 
  2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021
   
 • Udviklingsfase
  1. kvartal 2021 - 4. kvartal 2021
   
 • Implementerings-, drifts-, afslutnings- og evalueringsfase
  1. kvartal 2022

Organisationsdiagram

Høringsmateriale

Høringssvar fra parter