Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) påbegyndte i januar 2021 et projekt, der har til formål at undersøge de kort og langsigtede konsekvenser af COVID-19 pandemien på sundhedsområdet i Danmark.
  

Formål

Projektet belyser, om der under COVID-19 pandemien er sket ændringer i brug af kræftscreeningstilbud, forsinkelser i udredning og behandling af hjertesygdomme, kræftsygdomme, diabetes, psykiske sygdomme og flere andre sygdomme. Derudover skal projektet undersøge, om der er sket ændringer i behandlingskvaliteten under pandemien.

Projektet tager afsæt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og suppleres med data fra andre befolknings- og sundhedsregistre i Danmark.

Projektleder

Tina Bech Olesen, ph.d.
E: tiaoes@rkkp.dk
T: 5162 4880

Start og slut

2021-2023

Indhold

Projektet undersøger de afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien på sundhedsområdet i Danmark med fokus på hjertesygdomme, kræft- og kræftscreening, KOL, diabetes, psykiske sygdomme mv. og omfatter i alt 23 kliniske kvalitetsdatabaser.

For hvert sygdomsområde skal der udarbejdes dybdegående analyser, og resultaterne af analyserne sammenfattes i et antal rapporter og/eller videnskabelige artikler.

Tidsplan

1. og 2. kvartal 2021: Udarbejdelse af projektplan samt fondsansøgninger, vidensopsamling og ekstra analyser til danske Regioner. Ansøgninger om data fra de kliniske kvalitetsdatabaser i RKKP samt øvrige befolkningsregistre.

3. og 4. kvartal 2021 – 1. og 2. kvartal 2023­­: Ansøgninger om data, datamanagement, analyse samt fortolkning og afrapportering af data.

3. og 4. kvartal 2023: Datamanagement, analyse samt fortolkning og afrapportering af data.

Organisering

Projektet udføres af en analyseenhed i RKKP i samarbejde med databaseteams og styregrupper for de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser.