RKKP igangsætter og deltager løbende i projekter om datastøttet kvalitetsudvikling og læring i sundhedsvæsenet.

Herunder finder du en række udvalgte projekter, RKKP allerede har gennemført – eller arbejder aktivt med i øjeblikket.

2021 - 
Tidstro data – daglige dataleverancer

2021 - 2022
COVID-19-projekt: De afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien

2020-2023
Patientrapporterede oplysninger (PRO)

2020 - 2022
Dansk Diabetes Database

2019 - 2021
Implementering af LPR3 i de kliniske kvalitetsdatabaser

2018 - 2020
Benchmark III - projektet

2017 - 2020
Nyt Dansk Hjerteregister

2016 - 2018
Patientrapporterede oplysninger i de voksenpsykiatriske databaser

2013 - 2014
Etablering af fælles akutdatabasen

2012 - 2015
Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

2012 - 2013
Foranalyse til etablering af tværgående klinisk kvalitetsdatabase på rygområdet