Regionernes databasepulje udmøntes årligt i henhold til RKKP's prioriteringskoncept. I prioritering af databaser bliver der afsat midler til drift og udvikling af databaserne.

Læs om prioriteringskonceptet 

RKKP varetager opgaverne med bogholderi og regnskab for databasernes styregrupper og DMCG'erne.