RKKP's manual for validering af databasernes indhold

Validering forankret i databaserne drift vil fremadrettet skulle gennemføres sv.t. beskrevet i manualen.

Manualen er primært udarbejdet af RKKP's tidligere Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB)-Nord.