RKKP's styregruppe har vedtaget, at alle årsrapporter, der udgives af de kliniske kvalitetsdatabaser skal opbygges efter samme skabelon.

Se skabelon for årsrapporter

Skabelonen er udarbejdet for at tilvejebringe en standardisering, som er nødvendig for at skabe bedst muligt grundlag for, at rapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan bruges til kvalitetsudvikling af klinikere og ledelse. Den skal medvirke til, dels at de faglige budskaber i årsrapporterne kommer klart ud til de personer, der skal følge op på dem,  dels at den årlige afrapportering af kvalitetsdata sker tidstro og ensartet.

Skabelonen angiver, hvordan basisoplysninger om kvalitetsdata skal afrapporteres. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt for en database at foretage mere dybdegående særanalyser, fx vedr. forskelle i langtidsoverlevelse. Disse særanalyser er relevante for databasens arbejde, og hvis det er muligt skal afrapportering af resultater for særanalyser ske i samhør med årsrapporten.

Særligt vedr. DMCG-årsberetning

I forbindelse med udmøntning af midler fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet, bliver der stillet krav til DMCG’erne om at aflægge en kort årsberetning.

Læs mere på dmcg.dk