Næste mulighed for at søge midler fra RKKP til etablering af nye databaser bliver i 2022. Her vil kunne ansøges om etablering fra 2023.

Her vil komme nyt om processen i starten af 2022.

RKKP-bestyrelsen prioriterede i 2020 en række databaser til etablering i 2021-2022. Samtidig besluttede de, at der skulle etableres nye evaluerings- og prioriteringskriterier, der kunne sikre en gennemsigtig proces. Kriterierne vil blive fastsat i 2021 med hjælp fra RKKP's faglige råd.

Databaser med egne midler til etablering kan tage kontakt til RKKP's Videncenter, hvis de vurderer at leve op til kravene for etablering.

Nedenfor kan du læse mere om seneste prioritering.

Resultat af prioriteringsproces 2021

Følgende databaser er blevet prioriteret til etablering frem mod 2023:

 • Familiær Hyperkolesterolæmi
 • Databasen for thyreoideasygdomme;
 • Dansk Hjertestopregister
 • Database for Angst (tidligere kaldet Psykologidatabasen)
 • Database for ældre og skrøbelige patienter
 • Dansk epilepsi database
 • Dansk Hepatitis Database
 • Dansk Psoriasis database

De sidste fire databaser forventes etableret fra 2022.

Følgende databaser er blevet besluttet bragt til ophør:

 • Den Danske Database for Hepatitis B og C (bemærk: prioriteret til genetablering jf. ovenfor)
 • National Database for Søvnapnoe
 • Dansk Hovedtraume Database
 • Dansk Penis Cancer Database
 • Dansk Frakturdatabase
 • Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi.

Dette skete med anerkendelse af databasernes hidtidige indsats og understregning af, at der er mulighed for at søge om genetablering af databaser på området. 

77 øvrigt godkendte databaser allerede i drift, blev uændret prioriteret


Følgende databaser søgte om etablering i processen og deres ansøgninger er blevet afvist:

 • Dansk Venøs Tromboemboli Database
 • Aldersrelateret retinal degeneration (primært AMD)
 • Dansk register for funktionelle lidelser, DAREFU
 • Tværsektoriel database for gravide og børn eksponeret for afhængighedsskabende medicin og/eller rusmidler
 • Rygestopbasen
 • Dagkirurgisk database (DDD)
 • Dansk Hydrocefalus Database
 • Hovedpine database
 • Klinisk database for kontaktallergi og eksem
 • Kontaktlinserelateret keratit
 • ERCP database
 • Medfødt hjertesygdom
 • Landsdækkende database for elektrodiagnostisk undersøgelse af patienter med nerve- og muskellidelser
 • Dansk kvalitetsdatabase for kønsidentitet
 • Analcancer
 • DBCG-DCIS (henvist til at søge kvalitetsopfølgning via en evt. udvidelse af DBCG)
 • Dansk register for kronisk nyresygdom (henvist til at søge kvalitetsopfølgning via en evt. udvidelse af DNSL)

Læs mere om processen frem til ovenstående beslutninger via link i venstremenuen.