Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram forvaltes af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet, som har til formål at yde drifts- og udviklingsstøtte til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG.

Udmøntning af midler fra puljen er baseret på et prioriteringskoncept, hvor formålet er at kunne prioritere databaserne med udgangspunkt i deres anvendelighed til kvalitetsforbedring af fx behandlingspraksis. Prioriteringskonceptet skal bl.a. sikre, at der er en uddybende beskrivelse af databasen som grundlag for styregruppens prioritering.