Databasen drives ikke længere som kvalitetsdatabase og har ikke godkendelse som kvalitetsdatabase.

Beskrivelse
Databasen for tumorer i øjne er etableret under Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe (DOOG. Databasen blev etableret i 2011 og er forankret under Danske Multidisciplinære Cancergrupper. DOOG er ansvarlig for at udarbejde nationale retningslinjer for behandling af tumorer i øjne i Danmark. Behandling af tumorer i øjne er specialiseret og foregår på to afdelinger i Danmark. 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opsamler data svarende til 14 kvalitetsindikatorer der belyser behandlingen af patienter med kræft i øjne og orbita. Indikatorerne belyser strukturelle forhold omkring behandlingen, processen i forbindelse med behandlingen samt kvaliteten i behandlingen.

Indikatorsæt
Indikatorskema

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Mette Høyrup
 
Formandskab
Professor
Jens Overgaard
Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi
Aarhus Universitetshospital

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen