RKKP udsender hvert år en årsrapport for databasen. Vi leverer også løbende årsdata og månedsdata til de regionale ledelsesinformationssystemer og til privathospitaler.

Årsrapport

Seneste årsrapport (afventer)

Resumé af årsrapport (Onepager for 2019-2020 er under udarbejdelse)

Tidsplan for næste årsrapport 

Tidligere årsrapporter kan du rekvirere ved at sende en mail til rkkp@rkkp.dk.