Beskrivelse
Databasens formål er at danne grundlag for vurdering og forbedring af behandlingens kvalitet ved at følge udviklingen i behandlingen over tid for patienter med sjældne diagnoser, herunder komplicerede ansigts- og kraniemisdannelser samt øge samarbejdet mellem de nordiske centre (hospitaler) om databasen for derved at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag til brug for udvikling af behandling og kvalitet.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Se mere: https://raredis.eu/