Baggrund

Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af den præhospitale behandling i Danmark.

Databasen vil dække over processer, der finder sted fra modtagelse af et 112-opkald eller anden rekvisition af præhospitale opgaver og til opgavens afslutning ved patientens overgang til sygehus eller afslutning gennem anden sundhedsfaglig behandling.

Styregruppen

Formandskab
Erika Frischknecht, professor, præhospital og akut medicin, Aalborg Universitet

Søren Mikkelsen, overlæge, professor, leder af akutbil Odense, Syddansk Universitet

Se oversigt over medlemmer