Databasens formål er at monitorere og forbedre den sundhedsfaglige kvalitet af karkirurgisk operation for alle patienter i Danmark. Indikatorerne har fokus både på hurtigt udredning undersøgelse, og behandling samt forebyggelse af kendte komplikationer til karkirurgi.

Baggrund

Landsregisteret Karbase blev etableret i 1993 og siden er der blevet indberettet mere end 190.000 patientforløb, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle karkirurgiske operationer for alle patienter i Danmark. Der indberettes årligt ca. 7.000 patientforløb.

Databasen opsamler data svarende til  8 procesindikatorer og  9 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af karkirurgiske operationer. Især operationer for åreforkalkning og udposninger på pulsårerne uden for hjerte  og hjerne, men også andre operationer i patienternes blodbaner (vener og arterier). Men også andre operationer i patienternes blodbaner (vener og arterier).

Data i Karbase er baseret på indtastning på en KMS databaseplatform samt data fra CPR-registeret og Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.

Læs mere om databasen på www.karbase.dk

Styregruppen

Formandskab
Christian Nikolaj Petersen
Afdelingslæge
Aalborg Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Pr. 1. januar 2021 er indikatorsættet med tilhørende registreringsskemaer mm. for Landsregisteret Karbase opdateret.

Pr. 1.januar 2021 publiceres ændringerne i registreringsskemaerne i Klinisk Målesystem (KMS).