Aktuelt

Pr. 1. januar 2021 er indikatorsættet med tilhørende registreringsskemaer mm. for Landsregistret Karbase opdateret.

Pr. 1.januar 2021 publiceres ændringerne i registreringsskemaerne i Klinisk Målesystem (KMS).