Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af rehabiliteringen til patienter med rygmarvsskade.

Baggrund

Den landsdækkende kvalitetsdatabase for personer med rygmarvsskade er etableret i 2015. og inkluderer årligt omkring 150 patienter med rygmarvsskade, som er til rehabilitering på et af de to rehabiliteringscentre i Danmark (Vestdansk Center Rygmarvsskader, Regionshospitalet Viborg og Afdeling for Rygmarvsskader, Rigshospitalet).

Databasen er en del af en fælles nordisk database, NordicSCIR, som drives af Sct. Olavs hospital i Norge. Den danske del af databasen, DanSCIR, understøttes af RKKP.

Norsk ryggmargsskaderegister - NorSCIR

Styregruppen

Formandskab
Fin Biering-Sørensen
Professor, overlæge, dr. med
Afdeling for Rygmarvsskader, Neurocenteret, Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer