Formål

At indgå i kvalitetssikring og –udvikling indenfor udredning, behandling og opfølgning af patienter med non-melanom hudkræft i dermatologisk speciallægepraksis.

Beskrivelse
Databasen dækker behandlingsprocedurer og kontrol af non-melanom hudkræft i dermatologiske speciallægepraksisser, med plan om at inddrage alle øvrige enheder, der foretager behandling og kontrol af non-melanom hudkræft.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Hudkræftdatabasen er indberetningspligtig til Cancerregistret. Derfor foregår indberetning til Cancerregistret direkte fra Hudkræftdatabasen, hvorved unødig dobbeltindtastning til flere registre undgås for det personale, der indberetter.
Herudover benyttes datafangst fra KVIS projektet (Kvalitetsudvikling i Speciallægepraksis) samt data fra Patologiregistret til at beregne dækningsgrad.

Organisation
Databasen er forankret i Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) samt Danske Dermatologers Organisation (DDO). Styregruppen består af repræsentanter fra de faglige selskaber samt regioner.

Indikatorer
Dokumentation af indikatorer

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Monika Madsen

Styregruppens formand
Speciallæge, Ph.D. Henrik Sølvsten